İnternet Gizlilik Politikası2019-05-20T19:12:54+03:00

İnternet Gizlilik Politikası

En İyisi İçin Çalışıyoruz…

internet gizlilik politikası bize ilettiğiniz kişisel bilgilerinizi ve bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi özetlemektedir.  Zentek Yazılım bilgilerinizin gizliliğine saygı duymaktadır. Bu politika ayrıca, gizliliğiniz ile ilgili diğer önemli konuları da açıklamaktadır.

Zentek Yazılım A.Ş. İnternet Gizlilik Politikası

Tüm yürürlükteki internet gizlilik politikası ve veri koruma kanunlarına uymak Zentek Yazılım A.Ş. politikasıdır. Bu taahhüt, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan başkalarının güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.

internet gizlilik politikası Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesi üzerinden kişisel bilgileri topladığımızda Zentek Yazılım’ın sizin mahremiyetinizi nasıl koruduğunu açıklamaktadır. “Kişisel bilgi” terimi sizi tek başına ya da bizde mevcut olan bilgilerle kişisel olarak sizi tanımlayan bilgi anlamına gelmektedir.

Muvafakatınız

Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesini kullanarak ya da bize kişisel bilgiler sağlayarak, kişisel bilgilerinizin bu politikada ve uygulanacak olan her tür ülke ya da web sitesi internet gizlilik politikası beyanında açıklandığı gibi toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına muvafakat etmektesiniz.

Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve açıklaması hakkında sınırlamalar

Uygulanacak kanun tarafından talep edildiği derecede, Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesinden her ne zaman kişisel bilgi toplarsa;

Kendisinin veri uygulamalarından sizi zamanında ve uygun bir biçimde haberdar edecektir.
Açık ya da gizli olabilecek olan muvafakatiniz ile kişisel bilgilerinizi kişisel bilginin hassaslığı, yasal şartlar ve diğer faktörlere bağlı olarak toplayacak, kullanacak ve iletecektir.
Kişisel bilgilerinizi sadece özel, sınırlı amaçlar içerisinde toplayacaktır. Topladığımız bilgiler, toplanma amacı doğrultusunda ilgili, yeterli ve abartısız olacaktır.
Kişisel bilgilerinizi asıl olarak toplanma ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz amaç ile tutarlı biçimde işleyecektir.
Kişisel bilgilerinizin amaçlanan kullanımı açısından güvenilir, gerçek, tam ve gerekli olduğunda güncel olmasını sağlamak için makul adımları atacaktır.
Size “vazgeçme” fırsatı vermeden kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmayacaktır.
Üçüncü bir kişiye açıklanan ya da diğer bir ülkeye iletilen kişisel bilgilerin sözleşme yoluyla ya da başka bir biçimde, Zentek Yazılım A.Ş. içerisindeki iletimler dahil, yeterli bir biçimde korunmasını sağlamak için uygun tedbirleri alacaktır.

Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesi üzerinden toplanan bilgiler ve bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği

Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesini kullandığınızda sizin hakkınızda bilgi toplayabiliriz:

1. Web tarayıcınız tarafından bize gönderilen bilgiler
Zentek Yazılım A.Ş., bize web tarayıcınız tarafından otomatik olarak gönderilen bilgileri toplamaktadır. Bu bilgiler tipik olarak sizin internet servis sunucunuzun IP adresi, işletim sisteminizin ismi (Macintosh® ya da Windows® gibi) ve web tarayıcınızın versiyonunu (İnternet Explorer® ya da Mozilla® gibi) içermektedir. Lütfen, tarayıcınızın ne gibi bilgiler gönderdiğini ya da ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek istemeniz halinde tarayıcınızı kontrol edin.

Tarayıcınız tarafından sağlanan bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Biz bu bilgileri sitemizi geliştirmemize ve onları internet ziyaretçilerimiz tarafından kullanılan teknoloji ile daha uyumlu hale getirmemize yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanmaktayız.

2. Bilgisayarınıza bir “Çerez (Cookie)” yerleştirerek toplanan bilgiler
Zentek Yazılım A.Ş., bilgisayarınızın sabit diskine bir “etiket” yükleyerek hakkınızda bilgi toplayabilir. Bu etiket “çerez” olarak bilinmektedir.

Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesi “oturum çerezleri” kullanmaktadır. Bir oturum çerezi bilgisayarınızı, sitemize giriş yaptığınızda bir bilgisayar tarafından oluşturulan, benzersiz bir tanımlayıcı ile etiketlemek için kullanılır. Bir oturum çerezi, sizi kişisel olarak tanımlamaz ve tarayıcınızı kapattıktan sonra sona erer. Biz oturum çerezlerini ziyaretçilerimizin sitemizi kullanma yolları – hangi sayfaları ziyaret etmekteler, hangi linkleri kullanmaktalar ve her bir sayfada ne kadar süre kalmaktadırlar – hakkında istatistiksel bilgi toplamak için kullanmaktayız. Bu (tıklama akışı verileri) bilgileri, ziyaretçilerimizin menfaatlerini ve sitemizin içerik ve işlevselliğini iyileştirme gereksinimlerini daha iyi anlayacak biçimde istatistiksel olarak analiz etmekteyiz.

Çerezleri almayı istememeniz halinde, tarayıcınızı reddetmeye ya da bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde uyarmaya ayarlayabilirsiniz. Her ne kadar bir Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesini ziyaret ettiğinizde çerezleri kabul etmeniz gerekmese de tarayıcınızın çerezleri reddetmesi halinde, sitenin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz.

3. Bilerek ve isteyerek sağladığınız bilgiler
Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesini kullandığınızda bilerek ve isteyerek sağladığınız bilgileri toplamaktadır, örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt olduğunuzda, bir anketi doldurduğunuzda ya da bize geril bildirim için bir soru sorduğunuzda ya da e-posta attığınızda sağladığınız bilgiler. Birçok durumda bu bilgiler kişisel bilgiler olacaktır.

Zentek Yazılım A.Ş. bu bilgileri sizin sağlama amacınız için kullanmaktadır. Örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt yaptırdığınızda e-posta adresinizi verdiğinizde, e-posta adresinizi talep ettiğiniz e-posta uyarılarını göndermek için kullanmaktayız.

Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesinden topladığımız bilgileri, müşteri hizmetleri, dolandırıcılığı önleme, pazar araştırması, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve size ve şirketinize ilgi duyabileceğinize inandığımız bilgi ve teklifleri sunmak gibi çeşitli iş amaçları için kullanabiliriz.

Zentek Yazılım A.Ş. sitesi, kişisel bilgilerinizin kullanımı hakkında seçim yapmanıza olanak tanımaktadır. Birçok durumda, seçimlerinizi kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.

Kişisel bilgilerin paylaşımı
Zentek Yazılım A.Ş. toplamış olduğu bilgileri posta listesi aracılarına sizin açık muvafakatiniz olmaksızın satmayacaktır. Zentek Yazılım A.Ş. kişisel bilgilerinizi diğer Zentek Yazılım A.Ş. iş birimleri ile paylaşabilir. Bunu yaptığımız zaman bu diğer Zentek Yazılım A.Ş. birimleri bilgilerinizi asıl olarak toplanma (ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz) amacı ile ve sadece bu politika uyarınca, uygulanacak her türlü ülke ya da web sitesi gizlilik beyanları ve tüm uygulanacak gizlilik ve veri koruma kanunları uyumlu olacak biçimde kullanacaktır.

Belirli, sınırlı durumlarda kişisel bilgilerinizi ilgisiz üçüncü kişiler ile paylaşabilir ya da bu üçüncü kişilere iletebiliriz. Örneğin; üçüncü bir kişiye kişisel bilgileri (i) talebiniz üzerine, (ii) yasal bir şart ya da mahkeme emrine uymak için, (iii) kimlik hırsızlığı gibi muhtemel bir suçu araştırmak için, (iv) Zentek Yazılım A.Ş. ya da Zentek Yazılım A.Ş. iş biriminin satışı, satın alınması, birleşmesi, yeniden örgütlenmesi, tasfiyesi ya da feshi ile bağlantılı olarak ya da (v) benzer durumlarda verebiliriz. Söz konusu bir olayın gerçekleşmesi halinde, kişisel bilgilerinizi korumak için uygun adımları atacağız.

Zentek Yazılım A.Ş. internet sitesi, kişisel bilgilerinizin açıklanması ve/veya iletimi hakkında seçim yapmanıza olanak tanımaktadır. Birçok durumda, seçimlerinizi kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.

Kişisel bilgilerin güvenliği
Kişisel bilgileriniz genel olarak Zentek Yazılım A.Ş. veritabanlarında depolanacaktır.

Zentek Yazılım A.Ş. kişisel bilgilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için makul korumalar sağlamaktadır. Her ne kadar kişisel bilgilerinizin yetkisiz açıklama, yanlış kullanım ya da değiştirilmesine karşı korumaya yardımcı olması için güvenlik tedbirleri alsak da, internete bağlı tüm bilgisayar ağları için durum bu iken, internet üzerinden sağlanan bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüzün ötesinde güvenlik ihlallerinden sorumlu olmayacağız.

Kişisel bilgilerin alıkonulması
Zentek Yazılım A.Ş., internet sitemiz üzerinden toplanan kişisel bilgileri, talep ettiğiniz hizmet, ürün ve bilgileri sağlamak gerekli olduğu kadar ya da uygulanacak olan kanun tarafından izin verildiği ölçüde alıkoymaktadır.

Çocuklar ve ebeveynler
Zentek Yazılım A.Ş. sitesi genel olarak 13 yaşın altındaki kullanıcılar için planlanmamıştır. Zentek Yazılım A.Ş., uygulanacak kanun tarafından izin verilmiş olması hariç olmak üzere çocuklardan ya da çocuklar hakkında internet siteleri üzerinden bilerek kişisel bilgiler istemez ya da toplamaz. Çocuğunuzun kişisel bilgiler vermiş olması ve söz konusu bilgilerin kayıtlarımızdan silinmesini talep etmeniz halinde, iletisim@mye.com.tr’ye e-posta yazarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bu politika ya da internet gizlilik politikası beyanları hakkında sorular
Bu politika, bir ülke, web sitesi internet gizlilik politikası beyanı ya da kişisel bilgileri kullanımımız hakkında herhangi bir sorunuzun olması halinde, iletisim@mye.com.tr’ye e-posta yazarak irtibata geçiniz.

Bu politika ve internet gizlilik politikası beyanlarımızdaki değişiklikler
Zentek Yazılım A.Ş. bu politikayı, herhangi bir zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu politikanın gözden geçirilmiş halini güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Ücretsiz Demo Talep Formu

DEMO TALEP ET
DEMO TALEP ET

Bayimiz Olmak İster Misiniz?

BAŞVURU FORMU
BAŞVURU FORMU